"Če pomočiš prst v morje, že imaš zvezo z vsem svetom." ljudski pregovor